Elektromontážní práce

 • montáže, opravy, údržby a revize elektrických zařízení

 • instalace hromosvodů

 • přípojky NN

 • průmyslové instalace

Výroba rozváděčů

 • rozváděče pro bytovou výstavbu

 • staveništní rozváděče

 • rozváděče pro MaR

 • elektroměrové rozváděče včetně nepřímého měření (úprava měření)

 • zakreslení schémat stávajících rozváděčů

Práce s montážními plošinami

 • oprava a údržba veřejného osvětlení včetně výstavby nových rozvodů

 • pronájem montážních plošin na podvozcích s dosahem 14 a 20m

 • vánoční výzdoby

Drobné výkopové práce

 • výkopové práce s minibagrem

 • pronájem kontejneru 7,5t

 • protlaky zemní raketou